Orientační plán

Uspořádání prostoru umožňuje libovolný směr prohlídky. Od jihu k severu nabízí expozice sledování variací témat krajina a figura a jejich vzájemného prostupování od konce 19. století až po dnešek na příkladech desítek děl autorů.


Navrhli jsme pro vás ideální směr prohlídky

1Moderní umělecké směry

2Neoklasicismus

3Sociální umění

4Surrealismus

5Existencionalismus

6Zlínské salony

7Škola umění ve Zlíně

8Zlínský průmyslový design

9Kultura Baťova Zlína

10Architektura

11Užité umění