Prohlidka Expozice

1

Moderní umělecké směry

Moderní umělecké směry v prvních dvou desetiletí 20. století, jsou v českém umění spojeny zejména se sdružením Osma a Skupinou výtvarných umělců. Zde se představují jejich nejvýznamnější představitelé například Bohumil Kubišta s expresivním Autoportrétem nebo neméně dramatickou Vraždou, v níž se autor vyrovnává s podněty kubismu. Mimořádné jsou rovněž Hradčany Emila Filly, přibližující první kontakty českého umění s kubismem.

Autoři

Beneš, Vincenc

Čapek, Josef

Filla, Emil

Gutfreund, Otto

Kubišta, Bohumil

Špála, Václav