Prohlidka Expozice

Hlavní část expozice Krajské galerie výtvarného umění nese název Prostor Zlín. Toto sousloví odkazuje k jedné ze základních kategorií výtvarného umění a architektury.