O expozici

Prostor Zlín

Kultura Baťova Zlína

Hlavní část expozice Krajské galerie výtvarného umění nese název Prostor Zlín. Toto sousloví odkazuje k jedné ze základních kategorií výtvarného umění a architektury a zároveň k něčemu pro Zlín velmi podstatnému. Zlínský prostor není jen pouhým vymezením městské aglomerace, svým racionálním řádem je zároveň odrazem života města v době jeho největšího růstu. Prostor je esencí města. Expozice tedy představuje nejen významné příklady výtvarné, ale zároveň se pokouší tyto příklady uvést do specifických sociálně-prostorových vztahů, v nichž vznikaly.

Obraz

Architektura

Socha

Branou do expozice je fenomén zlínské architektury s modely, plány a vizualizacemi továrních, veřejných a společenských budov i individuálního bydlení především z doby jejího největšího rozvoje od 20. do 40. let 20. století. Důležitost vybavení a návrhů pro interiéry připomíná exkurz do užitého umění v podobě nábytku a užitkových předmětů. Zastřešující téma – kultura Baťova Zlína je do prostorových souvislostí zasazeno především modely Gahurova prospektu a Památníku Tomáše Bati, věcné souvislosti však přibližují především další celky výstavy – Zlínské salony a sbírka firmy Baťa, Škola umění a průmyslový design.

Celý text, pdf (800kb)