ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Prostor Zlín

Prostor Zlín je odborný recenzovaný časopis (zápis do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik se připravuje) s více než dvacetiletou historií. Vychází čtvrtletně a jeho vydavatelem je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která při přípravě spolupracuje s předními českými i slovenskými umělci, kurátory a dalšími odbornými pracovníky galerijních institucí.

Prostor_1_2010_archivProstor_2_2010_web01 copyProstor_3_2010_web2Prostor_1_2011_web_800pxProstor 2 2011_800pxProstor 3 2011 obálka 800

Stěžejním tématem Prostoru je výtvarné umění, tradičně se zvláštním zaměřením na současnou tvorbu a galerijní sbírkotvornou i výstavní praxi. Důležité postavení v jeho obsahové skladbě zaujímají moderní architektura a design. Značné pozornosti se už od roku 2004 na stránkách periodika těší i slovenské výtvarné umění. Nedílným fenoménem je i rubrika archiv a poezie s vazbou k výtvarnému umění.

Prostor Zlín vznikl v roce 1993 a procházel různými funkčními proměnami jak po grafické stránce, tak růstem počtu stran. Po obsahové stránce se z původně informativně založených textů podařilo postupně přejít k delším odborným teoretickým a analyticko-kritickým článkům. V počátečním období Prostor Zlín vycházel ve formě novin (1993 – 1995), kdy v roce 1996 dostal časopiseckou podobu. Počínaje 10. ročníkem (2003) Prostor Zlín začal vycházet jako čtvrtletník. Od roku 2016 procházejí vybrané studie recenzním řízením. Vývoj časopisu od počátku 90. let mapuje text na této stránce.

Vydavatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Šéfredaktor: PhDr. Ludvík Ševeček
Redaktor výtvarného umění: Mgr. Pavlína Pyšná
Redaktor designu: Mgr. Vít Jakubíček
Redaktor architektury: Mgr. Ladislava Horňáková
Redaktor poesie a literatury: Pavel Petr
Technická redaktorka: Mgr. Barbora Mrázková
Jazyková redakce: Mgr. Šárka Zelinská
Překlady do angličtiny: Don Nixon

Redakční rada:
Mgr. Daniela Čarná, PhD. (Dom umenia / Kunsthalle Bratislava), Mgr. Ladislav Daněk (Muzeum umění Olomouc), prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), Mgr. Lubomír Jarcovják (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Zlín), PhDr. Tomáš Mikulaštík (Vsetín), PhDr. Václav Mílek (Krajská galerie výtvarného umění Zlín), Mgr. Ivo Sedláček (Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Zlín), PhDr. Ilona Víchová (Muzeum města Brna)

Pokyny pro autory:
Časopis publikuje vědecké studie, recenze výstav a informace z aktuálního v oboru moderního a současného umění. Redakce přijímá rukopisy v českém a slovenském jazyce. Rukopisy se odesílají jako příloha na e-mailovou adresu: barbora.mrazkova@galeriezlin.cz
Pro rok 2016 jsou stanovena témata jednotlivých čísel.
Ideální článek typu vědecké studie má přibližně 12 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) a poznámky. Text může být kratší i delší. K příspěvku lze připojit maximálně 10 obrázků. Ke každému příspěvku autor přikládá české resumé v rozsahu maximálně 10% textů článku, jehož překlad do angličtiny zajistí redakce. Autory článků prosíme o dodržování normy pro úpravu textů, poznámek a popisek reprodukcí.
Redakce po konzultaci se členy redakční rady zadává texty vědeckých studií k odbornému recenzování, a to zpravidla dvěma recenzentům, v případě protikladných posudků pak dalšímu. Recenzenti zůstávají pro autory v anonymitě. O přijetí, nebo zamítnutí textu rozhoduje redakční rada.

Objednávky

 

Časopis vychází s finanční podporou Zlínského kraje, Ministerstva kultury ČR a statutárního města Zlína.

Děkujeme. 

banner-zlinsky-krajbar.ces.pozMesto Zlin logo

ÚvodProstor Zlín