ČeštinaEnglishneděle 25.06.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Kresby českých sochařů 1. poloviny 20. století ze sbírky KGVUZ

Termín konání: 28. 6. – 10. 9. 2017
Místo konání: Grafický kabinet, 2. NP 14. budovy 14I15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně
Kurátorka výstavy: Pavlína Pyšná

Výstava koncipovaná jako pohled do sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně se soustředí na jeden z významných celků v rámci souboru kreseb, jehož autory jsou přední čeští sochaři první poloviny 20. století. Představené kresby tvoří svébytnou součást uměleckého odkazu sochařů a přináší pozoruhodná svědectví o jejich myšlenkovém a výtvarném vývoji, který je neustále směrován hledáním nových formálních a kompozičních řešení. Kresebné studie mnohdy variují výchozí záměry či rozšiřují zásobník zkoumaných tvarů, jindy předchází sochařským realizacím, ať již uskutečněným nebo pouze zamýšleným.
Výběr, který vychází výlučně z povahy a možností uměleckého fondu pořadatelské instituce, zahrnuje šest sochařských osobností narozených v období závěru 19. a počátku 20. století. Velmi bohatým souborem děl je ve sbírce zastoupen Otakar Španiel (1881-1955), Otto Gutfreund (1889-1927) a Josef Wagner (1901-1957), skromněji se připomíná Vincenc Makovský (1900-1966), Ladislav Zívr (1909-1980), ale i Karel Dvořák (1893-1950). Přestože každý z uvedených autorů zvolil zcela osobitou tvůrčí cestu, spojuje je hluboké zaujetí lidskou figurou, jejíž studie v expozici dominují. Vystavená díla nejen přibližují šíři technických možností sledovaného média pojímajícího práce tužkou, perem, uhlem, rudkou či štětcové kresby tuší, ale především představují různou škálu uměleckých přístupů od prvotní formulace myšlenek až po precizní pojetí kresby ústící v definitivní dílo.

KGVUZ--KRESBY-SOCHARU--2017----POZVANKA

ÚvodVýstavyPřipravované výstavy