ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Nový zlínský salon 2017

Termín konání projektu: 11. května - 24. září 2017

Kolokvium
11. 5. (12:30 – 16:00) Proč prezentovat současné umění mimo centra?, 1. np budovy 15

Výstavy
12. 5. – 10. 9. Co je současný obraz?, 3. np zlínského zámku
12. 5. – 16. 7. Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu (2010-2017) // Marián Mudroch: Talent intuície, 1. np budovy 14,
27. 7. – 24. 9. Na druhé straně (zrcadla). Současná polská malba ze sbírky Galeria Bielska BWA, 1. np budovy 14

Doprovodný program
8. 9. v 17:00 hod. Panelová diskuse na téma Znevýhodněné skupiny v provozu výtvarného umění a role institucí

--

Komentované prohlídky:

Co je současný obraz? - 3. np zlínského zámku
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy: 18. 6. v 15.00 hod. / 27. 6. v 10.00 hod.

Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu (2010-2017) / Marián Mudroch: Talent intuície - 1. np budovy 14
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy: 13. 6. v 10.00 hod. / 2. 7. v 15.00 hod.

Animační programy k výstavě: Martin Čada, Klára Kollárová.

--

Zlínské salony navazují na tradici historických salonů, které se konaly každoročně ve Zlíně v letech 1936–1948. Jednalo se o nejrozsáhlejší přehlídky soudobého československého resp. českého (v letech 1939–1944) výtvarného umění. Obnovení těchto přehlídek formou Nového zlínského salonu se uskutečnilo v roce 1996 pod záštitou a za účasti prezidenta Václav Havla. Nový zlínský salon je od počátku koncipován jako trienále. Od roku 2005 se salonu účastní také umělci ze Slovenska.
Během minulých sedmi ročníků prošel koncept přehlídky různými změnami (kritéria při výběru umělců, obměny jury). Připravovaným již osmým pokračováním chceme otevřít novou periodu, v níž bude projekt více tematicky zaměřen. Tématem hlavní výstavy nového ročníku je otázka „Jak vypadá současný obraz?“ Na otázku se pokouší odpovědět 7 renomovaných kurátorů z České republiky a Slovenska lišících se odborným zaměřením i generačně, z nichž každý vytvořil část výstavy.

Vedle hlavní přehlídky klademe větší akcent i na další části. V době zahájení projektu proběhlo kolokvium s tématem „Proč prezentovat současné umění mimo centra“, které se pokusilo pojmenovat a konfrontovat nastíněné problémy z pohledu různých aktérů - umělců, veřejných galerií, místních kulturních iniciativ a politiků. V rámci doprovodných výstav probíhají již tradiční samostatné výstavy dvou významných umělců z nejstarší generace (Jitka Svobodová, Marián Mudroch) a výstava současné polské malby ze sbírky Galeria Bielska BWA.

Také u příležitosti Nového zlínského salonu 2017 byl vydán obsáhlý katalog, na jehož koncepci a textech se kromě odborných pracovníků pořadatelské instituce podílely rovněž kurátoři výstav a další externí spolupracovníci. Katalog obsahuje biografické údaje vystavujících autorů a reprodukce vystavených děl. Spolu s katalogy Zlínských salonů mladých představují tyto publikace zajímavou edici zaznamenávající postupně proměny současné české i slovenské výtvarné scény.salon banner

ÚvodVýstavyNový zlínský salon 2017