ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Juraj Gábor: Dívka před domem

24. 11. – 31. 12. 2014

1. podlaží budovy 14

Vernisáž: v neděli 23. 11. 2014 v 15 hod

Kurátorka: Lucie Šmardová

Představa zrakové pyramidy se stala základem renesanční teorie vidění. Ve svém pojednání Della pittura (O malbě) ji v roce 1435 definoval Leon Battista Alberti, který předpokládal fixní stanoviště pozorovatele; hrot jehlanu zasazuje do výšky očí diváka, rovina obrazu je tvořena příčným řezem pyramidy vidění. Objem jehlanu tedy představuje zorné pole pomyslného diváka pozorujícího obraz před sebou. Juraj Gábor na tuto představu reaguje a dodává ji nové významy spojené nejen s viděním a zobrazováním.  Z nehmotného - neviditelného pohledu se stal monumentální, těžký objekt definující scénu celého prostoru.
Cílená situovanost pozorovatele a jeho vidění je vystaveno specifickým podmínkám výstavního prostoru, který původně sloužil jako průmyslová výrobní hala. Divák je „nucen“ objekt obcházet a objevit vstup dovnitř pyramidy, v níž je vybudováno přizpůsobené prostředí kina. Na základně pyramidy je promítán videozáznam pořízený z ruky během hodinové performance samotným autorem, při níž se proměnil v soustředěně nehybného pozorovatele vybraného výjevu. Panoramatu příměstské krajinné scenérie v západu slunce dominuje věžový dům spolu s továrním komínem. Hodinový video-obraz patří do série Otevřená obrazová galerie, na níž Juraj Gábor pracuje od roku 2011. Divák má možnost nahlížet na scénu očima autora a sledovat jeho fyzické rozpoložení. Dovnitř dřevěné konstrukce jehlanu se dostávají také dva sloupy, které fungují jako přirozené překážky, jsou připomínkami prostoru. Silueta  a stín diváka se ve videoinstalaci stávají součástí obrazu. Divák symbolicky proniká do obrazového prostoru, podobně jako u romantiků fungoval motiv tzv. Rückenfigur, postavy obrácené zády k divákovi obrazu. Tato figura plní roli zprostředkovatele pohledu, je zástupcem diváka v obraze, díky ní dochází k znásobení pohledu. Stejně jako u Caspara Davida Friedricha a jiných romantiků je i v projektu Juraje Gábora důležité denní světlo, zejména námět zapadání slunce – performance se odehrála hodinu před setměním.
Pro Juraje Gábora je zásadní téma duality, protikladů a kontradikcí; statický obraz je střídán pohyblivým, nehybný pozorovatel (umělec držící kameru, sedící divák) doplňuje pohyblivý návštěvník obcházející objekt, den střídá noc, světlo tmu. Žádná z těchto opozic však není absolutní, ale je záměrně zpochybňována a rozrušována. Přechodové fáze mezi nimi (gradace), proces přeměny a motiv průniků mezi dvěma světy se stávají stěžejním momentem výstavy, která může vyznít v každém okamžiku jinak.

 

Obraz Jakuba Schikanedera Dívka před domem se stal jednou ze skic tohoto projektu.
 

Juraj Gábor (1985) vystudoval Ateliér priestorových komunikácií u Antona Čierného na Katedře intermédií a multimédií na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě. Věnuje se tvorbě videí, performance, fotografii, staví objekty blízké architektuře. Důležitým médiem se pro něj stala kresba, kterou využívá v technické rovině, ale i jako čistě osobní záznam vzpomínaného okamžiku. Vedle pobytu na Estonian academy of Arts v Tallině absolvoval také dvě stáže v Soulu a Iksaně v Jižní Koreji. Právě zde se prohloubil jeho zájem o zkoumání přítomnosti a uvědomění si problematičnosti západního pojetí dualismu. V roce 2012 se stal laureátem Ceny Igora Kalného, kterou obdržel od slovenských porotců při příležitosti VI. Zlínského salonu mladých. Projekt Dívka před domem je samostatnou výstavou, která je součástí tohoto ocenění.

Kurátorka: Lucie Šmardová
Architektonické zpracování: Ondrej Marko, Michal Pulman
Stavba hlavního objektu: Igor Babiak, Ján Gábor, Patrik Mikloš, Tomáš Šoltys, Peter Vingárik
Zvuková performance: Jana Ambrózová
Grafické řešení výstavy: Jan Pavézka
Děkujeme za podporu, pomoc a spolupráci: Robo Blažko, Martin Fišr, Pavol Gábor, Zdena Gáborová, Katarina Gatialová, Dominika Jackuliaková, David Koronczi, Jano Kralovič,  Peter Krupa, Veronika Menšíková, Václav Mílek, , Dalibor Novotný, Pavel Petr, Blance Švédové a FMIB.
 

pozvánka 

 

Doprovodný program k výstavě:

- 29. 11. 2014 – 1. a 2. podlaží budovy, 15.00
Kurátorská prohlídka výstavy Juraje Gábora, výstavy kanceláře ellement a Tomáše Rullera

- 2. 12. – 1. a 2. podlaží budovy 14, 17.00
Kurátorská prohlídka výstavy Juraje Gábora a výstavy kanceláře ellement prezentující revitalizaci dolní části Gahurova prospektu ve Zlíně

- 16. 12. – 1. podlaží budovy 14, 17.00
Kurátorská prohlídka výstavy

- 20. 12. – 1. podlaží budovy 14, 15.00
Autorská prohlídka výstavy 

 

 

Fotogalerie

ÚvodVýstavyJuraj Gábor: Dívka před domem