ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

STO PLUS JEDNO DÍLO ZE SBÍRKY KRAJSKÉ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Místo konání: 14I15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, budova 14, Zlín
Termín konání: 7. 12. 2016 – 19. 2. 2017
Termín vernisáže: úterý 6. 12. 2016 v 17 hod. v přízemí budovy 14 ve Zlíně

Koncepce výstavy: Pavlína Pyšná
Kurátoři výstavy: Pavlína Pyšná, kurátorka sbírky obrazů, kreseb a grafik KGVUZ
Vít Jakubíček, kurátor sbírky sochařství a designu KGVUZ
Animační programy k výstavě: Martin Čada, Klára Kollárová

Výstava představuje širší výběr významných uměleckých děl z bohatého fondu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vedle připomínky důležité součásti národního kulturního dědictví je záměrem tohoto projektu opětovně poukázat na vysokou hodnotu, pestrost a rozsáhlost sbírky, která i přes realizaci stálé expozice zůstává z větší části uložena mimo dosah veřejnosti v uzavřeném prostředí depozitáře. Časový profil výstavy těží z odborného zaměření instituce, jímž je česká výtvarná scéna uplynulých dvou století, se zvláštním přihlédnutím k určitým teritoriálním specifikům.
Skladbu výstavního souboru předurčily dvě hlavní linie. Zásadní a danou se stala struktura stálé expozice, která v reprezentativním průřezu sbírkou sleduje stěžejní autory a tendence v českém výtvarném umění převážně 20. století. Výstava tento pohled rozvrstvuje nejen uvedením dalších tvůrčích poloh prezentovaných umělců, současně reflektuje i jiné, neméně důležité osobnosti, které své zastoupení ve stálé expozici nenachází. Z charakteru sbírky vzešlo také druhé kritérium výběru, které sledovaný úsek výtvarného umění rozšiřuje o kolekci umění 19. století, ale také o soubor děl čelných představitelů slovenské moderny. Expozice je odvíjena v chronologickém sledu a vzhledem k prostorovým limitům završena tvorbou osobností generace šedesátých let 20. století, včetně několika časových přesahů do následujících desetiletí.
V souladu s ústředním záměrem představit nejhodnotnější díla sbírky je výstava koncipována s důrazem na obrazové a sochařské exponáty. Název výstavy přitom nesmí být vnímán direktivně. Zvolené slovní spojení skýtá volnost výkladu a poukazuje na problematiku definování konkrétního počtu děl, která lze v rámci sledované kolekce označit za nejvýznamnější. Protože je přehlídka motivována výlučně povahou uměleckého fondu zlínské galerie, nenárokuje si obsáhnout úplný obraz výtvarné situace dané doby. Více než příběhem výtvarného dění je proto výstava příběhem sbírky, který je formulován prostřednictvím jednotlivců a jejich individuálních projevů.
Pavlína Pyšná

/pozvánka 100+1

Pohledy do expozice výstavy 100 + jedno dílo ze sbírek

ÚvodVýstavyAktuální výstavySto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně