ČeštinaEnglishčtvrtek 28.07.2016

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Pavel Novák – zlínský architekt

Grafický kabinet 20. 7. – 23. 10. 2016

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 19. 7. v 17.00 hodin
Kurátorka: Mgr. Ladislava Horňáková

Výstava v grafickém kabinetu zlínské galerie připomíná prostřednictvím plánů, fotografií, architektonických modelů, publikací a osobních dokumentů tvorbu, ale také přednáškovou a publicistickou činnost, společenské aktivity a velký význam propagátora a ochránce zlínské meziválečné architektury - architekta Pavla Nováka. V roce 2000 byl jmenován hlavním architektem města Zlína. Stál také u zrodu soutěže Stavba roku Zlínského kraje a byl prvním předsedou odborné komise. Patřil k těm osobnostem, jejichž zásluhou fenomén funkcionalistické architektury nebyl ve Zlínském kraji zapomenut a přesáhl nejen hranice regionu, ale i České republiky. V letošním roce uplyne deset let od jeho předčasné smrti 8. srpna 2006.
Pavel Novák se narodil 8. listopadu 1949 ve Zlíně. V tomto městě prožil také největší část svého života. Vystudoval katedru architektury VUT v Brně na Fakultě stavební. Jeho první pracovní zkušeností bylo zaměstnání v projektové organizaci Centroprojekt Zlín, kde začínal pod vedením architekta Zdeňka Plesníka. V letech 1983 – 1986 se podílel na obnově zemětřesením zničeného města Ech-Cheliff jako expert OSN V Alžírsku.
V lednu 2000 se stal hlavním architektem města Zlína. V budově zlínské radnice založil výstavní síň pro prezentaci architektury nazvanou „Galerie 2. patro“. Publikační, přednáškové a výstavní činnosti v oblasti architektury se věnoval řadu let. Byl členem mnoha odborných architektonických porot a ve Zlíně zakládajícím členem a předsedou architektonické soutěže „Stavba roku“.
Architekt Pavel Novák měl rád své rodné město a snažil se chránit a propagovat meziválečnou zlínskou architekturu a citlivě navazovat na její odkaz. Usilovně se věnoval sběru a studiu materiálů souvisejících s architekturou a životem tohoto města. Tato práce vyvrcholila vydáním několika významných publikací a katalogů a uspořádáním řady výstav, týkajících problematiky zlínské architektury. Ve svém dvousvazkovém díle Zlínská architektura 1900 – 1950 a Zlínská architektura 1950 – 2000 se snažil podrobně popsat historii zlínské architektury celého dvacátého století. První svazek rozdělil do pěti kapitol, které představily výstavbu města do roku 1950 a významné osobnosti tohoto období, stavebníky, architekty a stavitele. Ve druhém svazku popisuje v deseti kapitolách historii staveb vybudovaných po roce 1950.
V roce 2006 začala být v rámci soutěže Stavba roku 2006 Zlínského kraje na jeho počest udělována prestižní cena Grand Prix architekta Pavla Nováka. Jako první ji získala rekonstrukce 23. budovy v bývalém Baťovském továrním areálu na Podnikatelské a inovační centrum. Tato rekonstrukce byla považována za první názorný krok k regeneraci a revitalizaci celého průmyslového areálu. Za další posun v této části Zlína se může považovat revitalizace budov 14 a 15 na krajské kulturní a vzdělávací centrum 14/15 Baťův institut. Komplexu Baťova institutu byla jako druhé stavbě v historii soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje udělena cena Grand Prix architekta Pavla Nováka.

Doprovodný program k výstavě:

30. 8. 2016 v 17 hodin, 2. podlaží budovy 14 (grafický kabinet)
ZLÍN NEPOSTAVENÝ - neuskutečněné projekty - přednáška autorky a kurátorky výstavy Mgr. Ladislavy Horňákové
V roce 1999 vydal architekt Pavel Novák publikaci Zlín nepostavený a v následujícím roce proběhla ve zlínské galerii stejnojmenná výstava, která představila 120 nerealizovaných návrhů veřejných staveb a urbanistických studií pro Zlín a blízký Baťov-Otrokovice. Expozice byla rozdělena do dvou částí – první poukázala na projekty do roku 1948 (Ladislava Horňáková), druhá část mapovala situaci od padesátých do konce devadesátých let ( Pavel Novák). Přednáška v rámci výstavy, připomínající osobnost Pavla Nováka, seznámí s nejvýraznějšími projekty pro Zlín, které zůstaly v průběhu minulého století v „šuplících“ architektů a také s vizí Pavla Nováka – Zlín v roce 2050.

Komentovaná prohlídka výstavy: 6. 9. 2016 v 17 hodin, s kurátorkou Ladislavou Horňákovou
Edukační programy k výstavě: Martin Čada a Klára Kollárová, tel.: 775 665 247

P_NOVAK_POZVANKA_2016

ÚvodVýstavy