ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Mateřské školy

Edukační programy pro mateřské školy

 Nový Zlínský Salon 2017 / Trienále současného umění

Více v přiloženém PDF souboru.

12. 5. – 10. 9. Zlínský zámek
CO JE SOUČASNÝ OBRAZ?

 • Animační programy představí různé možnosti obrazu a témata, která současný malíř zpracovává.
 • Naším malířským úkolem bude současný obraz.

12. 5. – 16. 7. Budova 14
JITKA SVOBODOVÁ: 4 A PŮL CYKLU (2010-2017)
MARIÁN MUDROCH: TALENT INTUÍCIE

 • Hry a interaktivní úkoly spojené s kresbou a kreslením tvoří základní osu animačních programů u výstav Jitky Svobodové a Mariána Mudrocha.

27. 7. – 24. 9. Budova 14
NA DRUHÉ STRANĚ (ZRCADLA): SOUČASNÁ POLSKÁ MALBA ZE SBÍRKY GALERIA BIELSKA BWA

 • V Těchto animačních programech budeme hledat charakteristické prvky, náměty, obsahy současné polské malby a různými výtvarnými úkoly je znázorníme.

salon banner

Nazdar galerie!

 • expozice: Prostor Zlín 
 • téma: umění, galerie, Zlín
 • obsah: Základem programu je prvotní seznámení dětí s prostorem galerie a stálou expozicí Prostor Zlín. Děti se stanou badateli a postupně budou plnit úkoly z pracovních listů, které jsou připraveny ke konkrétním dílům expozice.
 • tvůrčí dílna: Konstruktivní hra s dřevěnou stavebnicí, vytvoření vlastního návrhu zlínské architektury.
 • cíle: Umožnit dětem bezprostřední kontakt s výtvarným uměním. Ukázat jim, jak nahlížet na umělecká díla. Kromě místopisných poznatků je zaměřen na vysvětlení pojmů: Baťa, malíř, sochař, architekt, designér, krajinomalba, portrét, depozitář, apd.

Získej "Řád vidění"

 • expozice: Řády vidění
 • téma: umění, příběh, tajemství
 • obsah: Děti se vydají hledat tajemnou „bytůstku“, která se ukrývá v prostoru galerie. Postupně řeší úkoly zadané lektorem a sbírají dílčí ocenění (řády). Každý splněný úkol je indícií k dalšímu postupu. S lektorkou si děti povídají o analogiích, které je vedly k jednotlivým závěrům a rozhodnutím. Postupně formulují vlastní příběh o „bytůstce“, jehož rozuzlením je její objevení v díle Petra Nikla.
 • tvůrčí dílna: Nakresli, jak si představuješ tajemnou galerijní bytůstku?
 • cíle: Aktivní komunikace s výtvarným dílem s důrazem na autenticitu zážitku. Děti se seznámí se s různými přístupy ve výtvarném umění.

Cesta z města

 • expozice: Řády vidění
 • téma: krajina, město, pozorování
 • obsah: Seznamte se s galerií a vydejte se s malířem putovat krajinou uprostřed města. Budeme společně objevovat, co všechno se dá v krajině pozorovat a prožít. Jakými smysly můžeme vnímat její atmosféru. Jaký je rozdíl mezi prostorem města a krajinou a co mají společného? Jaký je tvůj vztah k přírodě a k městu?
 • tvůrčí dílna: Záznam z putování krajinou.
 • cíle: Děti jsou vedeny k tomu, aby vnímaly osobitost uměleckého vyjádření krajiny a každodenního života. Poznaly rozdílné autorské pohledy v jejím ztvárnění. Uvědomily si svůj vlastní vztah k přírodě a prostoru kolem nás. Poznaly, co vše můžeme v krajině prožít a jaký je její význam v našem životě.
   

 Nabídka edukačních programů pro mateřské školy (pdf verze)

Fotografie z edukaceMŠ

ÚvodPro školyMateřská škola