ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Pro školy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se věnuje především českému a slovenskému výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. století. Spravuje a dále buduje sbírku uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací programy. Usiluje o to stát se jedinečným místem nevšedního vzdělávání a prostorem pro aktivní setkávání s uměním.

Nedílnou součástí výstav jsou edukační či animační programy. Cílem těchto programů je, aby si návštěvníci odnesli nejenom vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy. Jedná se o zprostředkovávání současného a moderního umění veřejnosti. Ta bude do problematiky uváděna jak formou rozhovorů, diskuzí, přednášek autorů samých, tak na konkrétních praktických výtvarných úkolech a technikách v prostorách expozice a v námi připravované dílně. K výstavám je připraven pracovní list. Úkoly v něm jsou voleny tak, aby byly v přímé vazbě k určité výstavě a jsou souhrnem obsahové problematiky jednotlivých děl.

  • Edukační programy trvají přibližně 75 minut, ale je možné si délku domluvit  individuálně. Při přípravě programu vychází lektor z instalace výstavy, jejího obsahu a hlavní myšlenky výstavní expozice.
  • Program je vyvážený po teoretické i praktické části. Musí být pro cílovou skupinu srozumitelný a přitažlivý, odpovídat věku a obsahovat takové formy a prostředky, které jsou jim blízké.
  • Snahou je, aby si návštěvník odnesl určitý zážitek. Důležitým prvkem našich snah je vzbudit pozornost k místu a vybudovat vztah k prostoru, ve kterém žijeme.
  • Jednotlivá témata se v průběhu roku obměňují v návaznosti na výstavní plán galerie. Vždy jsou vytvořena pro různé věkové kategorie a stupně vzdělání.

Ukázka zážitkového programu pro školy (v pdf verzi)

 Nový Zlínský Salon 2017 / Trienále současného umění / animační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Více v přiloženém PDF souboru.salon banner

Více informácí vám dají naši galerijní lektoři:

MgA. Martin Čada

Tel. 573 032 207
mobil: 775 665 247
email: martin.cada@galeriezlin.cz

MgA. Mgr. Klára Kollárová

Tel. 573 032 233
mobil: 774 918 981
email: klara.kollarova@galeriezlin.cz

 

Aktuální edukační programy

 

Animační programy s pracovními listy

Celoročně nabízíme animační programy, které vás provedou naší stálou expozicí díky speciálně vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly máme připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od škol mateřských přes 1. a 2. stupeň škol základních až po školy střední.

 Ukázka pracovních listů pro školy. Více informací k jednotlivým typům škol najdete v podsložkách "Pro školy" v hlavním menu.

 Defi verze_pz_1stdefi verze_pz_2stdefi verze pz_ss

 


Z minulých edukací

ÚvodPro školy