ČeštinaEnglishsobota 22.07.2017

Otevírací doba:
Pozavřeno
Út - Ne10:00 - 18:00

Mapa Prostor Zlín s výtvarnými díly ve veřejném prostoru

Prostor Zlín – mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru

V roce 2016 realizovala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně projekt Prostor Zlín. Zaměřil se na historii i nové možnosti prosazování současného výtvarného umění v rámci exteriérů města a na kultivaci veřejného prostoru. Věnoval se také podrobné evidenci stávajících výtvarných děl na veřejně přístupných místech. Výstupem se stala orientační mapa Zlína se soupisem, fotografiemi, lokací a komentáři k jednotlivým výtvarným dílům v exteriérech a veřejně přístupných interiérech. Mapu doplňují údaje k realizovaným ročníkům výtvarného trienále Prostor Zlín a medailony autorů. Jejím přínosem je evidence uměleckých děl i zmapování historie jejich vzniku a současného stavu a zprostředkování těchto informací obyvatelům Zlína i návštěvníkům. Mapu s výtvarnými díly ve veřejném prostoru (texty Ladislava Horňáková, spolupráce Vladislava Říhová, KGVU ve Zlíně, 2016) doplňuje průvodce pro děti (texty Klára Kollárová a Martin Čada), který podrobněji seznamuje s deseti vybranými výtvarnými objekty.

Sochy, výtvarné objekty, mozaiky a dekorativní stěny dotvářejí podobu veřejných míst a slouží v obytné struktuře jako záchytné body. I v prostředí Zlína se ukazuje, že objekty, které se mnohdy stávají přehlíženou součástí každodennosti, jsou nezřídka kvalitními díly významných autorů své doby. Kromě nezájmu jsou často jako dědictví minulosti paušálně vystaveny necitlivému zacházení, přitom významným způsobem ovlivňují veřejný prostor ve svém okolí. Mapa - průvodce po uměleckých dílech ve městě má tedy za cíl mimo jiné také upozorňovat vlastníky nemovitostí, že jejich součástí jsou často cenná umělecká díla, která by měla zůstat zachována. Smyslem projektu také bylo nejen zmapovat a zachytit současný stav existujících výtvarných děl, ale také podpořit diskuzi nad povahou a kvalitou veřejných míst na území města a tím probudit zájem o koncepční formování veřejného prostoru, v němž by své místo měla najít i nové kvalitní umělecké realizace.

Ladislava Horňáková

Mapy Prostor Zlín jsou k dostání na recepci budovy 14 nebo v expozici galerie za 20,-

 

Mapa Prostor Zlín s výtvarnými díly ve veřejném prostoru

ÚvodAktualityMapa Prostor Zlín s výtvarnými díly ve veřejném prostoru